Gazonaanleg

Wilt u een mooi grasgroen gazon waar iedereen jaloers op is? Dan is Wolters Cultuurtechniek uw geschikte partner!
Na een zorgvuldige grondbewerking zaaien wij uw gazon op een professionele manier.
Wilt u liever onmiddellijk een groen grasveld? Dan leggen wij voor u graszoden van de beste kwaliteit.


Grondwerk

Het aanleggen van een nieuw gazon begint altijd met een goede basis, het grondwerk. Bodem en ligging zijn cruciale onderdelen van het perceel. Belangrijk is dat de bodem humusrijk is voor voldoende voeding, en het perceel goed is geëgaliseerd voor een goede afwatering.

In het geval van renovatie zal dit beginnen met het onder frezen van de bestaande graszode. Bij nieuwbouw kan dit al beginnen met het aanvoeren van vruchtbare grond.

Het grondwerk bestaat uit:
- Aanvoeren of afgraven grond
- Egaliseren/kilveren
- Beoordelen ondergrond
- Indien ondergrond voedselarm, compost/humusrijke grond aanvoeren en verdelen
- Compost vermengen met ondergrond met behulp van spitmachine
- In geval van natte/zware grond, kalk strooien


Aanleg

Wanneer de basis voor een goed gazon is gelegd, kan worden begonnen met het aanleggen van het gazon. De keuze is hierbij, zaaien of graszoden leggen.

Grote oppervlaktes worden vrijwel altijd gezaaid. Zaaien gebeurt met de zaaicombinatie waarbij we in 1 werkgang de bovenlaag los 'rotoren' , gras zaaien en aanrollen. Na 6-10 weken heeft u een mooi groen gazon. Belangrijk in deze tijd is, is dat gras voldoende vocht ter beschikking heeft. Beregenen bevordert het proces!

Wilt u graag snel een mooi gazon, dan is graszoden leggen een optie. In het groeiseizoen kan 2 weken na het leggen het gazon worden betreden. Ook hierbij geldt, beregenen bevordert het proces!
Met graszoden is het ook mogelijk om buiten het groeiseizoen een gazon aan te leggen. Per m2 komen de graszoden wel duurder uit, dit komt met name door het arbeidsintensieve handwerk. 
Opbellen
E-mail
Info