Cultuurtechniek

"Cultuurtechniek is de techniek die van belang is bij het in cultuur brengen en houden van landoppervlakken."


Aanleg en onderhoud watergangen en vijvers

Voor goed waterbeheer is het van groot belang dat sloten goed onderhouden worden. In natte periode kan dan overtollig water worden afgevoerd en in droge periode kan water worden aangevoerd. Maaikorven gebeurt met een rupskraan. Door de lage bodemdruk kunnen we onder natte omstandigheden ook door korven zonder schade aan de grasmat aan te richten.
Ook voor het uitgraven van grote water/vijver partijen kunt u bij ons terechtAanleg en onderhoud openbaar groen

Klepelen van ruw terrein, frezen en zaaien van bermen en parken... een klein deel van de werkzaamheden die we in het openbaar groen verrichten. Een ruim begrip waar we veel voor u kunnen betekenen. Vraag naar de mogelijkheden
 

 

 

 
Opbellen
E-mail
Info